Aynalı Efeler Evi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Geç Osmanlı
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Kılıç Mahallesi
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Sokak üzerinde, köşebaşında yer alır. Bodrum, üzeri iki katlıdır. Kırma çatı alaturka kiremit kaplıdır. Ahşap karkas arası tuğla dolgu, üzeri sıvalıdır. Saçak altı ahşap kaplamadır.

Ayrıntılı Tanım

Giriş cephesinde, ortada çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanır. Sol tarafında üç, sağ tarafında bir adet ahşap kasalı, dikdörtgen formlu, çift kanatlı pencereler vardır. Bodrum kat sağırdır. Sağ yan cephede bodrumda bir küçük pencere ile çift kanatlı ahşap kapı, zemin katta dört adet pencere vardır. Ön ve yan sağ cephenin birinci katında, solda küçük cumba, köşede sağ ve sol cepheleri ortalayan başka bir cumba daha vardır. Birinci kattaki tüm pencerelerde diğer cephelerde olduğu gibi dikdörtgen formlu ve çift kanatlıdır. Kat araları ahşap silmelidir. Sol yan cephe zemin kata kadar sağır olup, birinci katta bir büyük, iki küçük pencere bulunmaktadır. Arka cephede, zemin katta üç adet küçük pencere ile bir adet tek kanatlı ahşap kapı vardır. Birinci katta üç adet dikdörtgen formlu, ahşap kasalı pencere yer alır. Geniş bahçe sokak üzerinden tek kanatlı ahşap kapıdan giriş almaktadır. Birinci kat cephelerinde bulunan cumbalar, ahşap konsol desteklidir.