Atatürk Kültür Müzesi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Cumhuriyet Dönemi
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : Arifiye Mahallesi
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi : 1920-1921

Genel Bilgiler

Töre Sokak ile Adliye Sokağının kesiştiği köşede bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı tek katlı bir binadır. Altta oldukça yüksek bodrum katı bulunmaktadır. Bina kargir olarak (tuğladan) inşa edilmiş daha sonra içten ve dıştan sıvanmıştır. Pencere ebatları çeşitlidir. Bir merdivenle esas kata çıkılmaktadır. Dış duvarlar ufki çizgilerle yalancı bölümlere ayrılmıştır. İç kısım, antre, bir orta salon, şimdi teşhir salonları olarak kullanılan üç odadan ibarettir.

Ayrıntılı Tanım

Bina 229 metrekarelik bir alan üzerine oturmaktadır, Çatı, kırma çatı şeklindedir. Üzeri Marsilya kiremit ile kaplıdır. Saçaklar oldukça geniş olup, konsol şeklinde ahşap desteklerle takviye edilmiştir. Saçak kenarlarında yağmur olukları bulunmaktadır. Kuzey cephesi; iki büyük iki küçük dikdörtgen şeklinde dört pencere görülmektedir. Büyük pencerenin biri tam dikdörtgen,diğeri ise üstte yuvarlak kemerli olarak kapanmıştır. Küçük dikdörtgen pencerelerin üstleri ise sivri kemerle biten kafa pencereleri ile devam etmiştir. Pencerelerin dıştan kıvırma işlemleri demir kafeslerle kapatılmıştır. Altta bodruma açılan ikişer kanatlı yekpare demirden üç adet pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde, yarım daire şeklinde kemerli ve ortadan iki kirişle takviyeli çok büyük pencere bulunmaktadır. Bu pencerede de kıvırma işlemeli demir kafesle kapatılmıştır. Altta bodruma açılan iki kanatlı ve yarısı şimdiki zemini alt seviyesinde kalan yekpare demirden bir kapı ile onun sağında ve solunda ikişer kanatlı, demirden yapılmış iki adet bodrum penceresi bulunmaktadır. GÜNEY CEPHESİ: Buradada çatı yüksekliklerine iki metal arasında farklı olduğu görülmektedir. Bu yüzden üç küçük, biri daha büyük dikdörtgen şeklinde dört pencere yer almaktdır. Sağda ve solda kalan pencerelerin lentolarının üstleri sivri kemerli birer kafa penceresi ile devam etmiştir. Ortadaki dikdörtgen pencerede tuvalet bölümü pencereleri olarak düşünülmüştür. Altta ise şimdiki seviyenin kısmen