Kurşunlu Camii ve Külliyesi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Osmanlı Dönemi
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : Kurşunlu Mahallesi
Yapan : Mimar Sinan
Yaptıran : Vezir Mustafa Paşa
Yapım Tarihi : 1526

Genel Bilgiler

Kurşunlu Camii ve Külliyesi; cami, imarethane, iki kervansaray, paşa odaları, medrese odaları, şadırvandan oluşan yapı topluluğudur.

Ayrıntılı Tanım

Kurşunlu Camii ve Külliyesi sekiz bölümden ibadettir. Cami, 1526 yılında Vezir Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Beş kubbeli son cemaat yeri ile tek kubbeli ana mekandan ibarettir. Son cemaat yerinin ön kısmında yukarıya doğru incelen stalaktik başlıklı altı mermer sütun bulunur. Kemer ile birbirine bağlanır. Sütün ile duvar arasında bir sıra kırmızı, bir sıra beyaz taştan örülmüş sivri kemerler vardır. Kubbelerin içi son devirde yapılan kalem işleri ile tezin edilmiştir. Çatı örtüsü kurşundur. Portalin üzerinde çift taraftan merdivenle çıkılan mahfil kısmı vardır. Kapılar ahşaptır. Mihrabı taştandır. Minber mermerden yapılmış olup sade görünümdedir. Karşı mekandan kubbeli mekana geçerken köşelere sade tromplar yapılmıştır. Kubbe, pencere alınlığına kadar çok renkli, yer yer yaldız yazılı desenlerle süslenmiştir. Kervansaraylardan, Cami'nin batısında olanı, dikdörtgen planlı ve üzeri tonozla örtülüdür. Kapı sövesi blok taş olup üst kısmı kemer şeklindedir. Bina molaz taştan tuğla derzlidir. Üzerinde yedi adet baca bulunur. Çatısı kurşun kaplıdır. İçinde ortada altı paye vardır. Kasa kalın ve kısmen taştandır. Kesme taş kemerle birbirine bağlıdır. Tuğla sivri kemerler çatı ile birleşir. Kemer araları çapraz tuğla tonozdur.Kervansaraylardan diğeri de, dikdörtgen planlı olup üzeri tonoz ile örtülüdür. Portalar cephede bulunur. Kapı sövesi taş, kapılar ahşaptır. Duvarlar moloz taştan tuğla kabı harç ile örülmüştür. Çatı kaplaması kurşundur. Çatı, kalın tuğla ve sivri kemerlerin arasına tuğla tonozların gelmesiyle oluşmuştur. Zemin parça taştır. Şimdi "Sanat Galerisi" olarak kullanılmaktadır.

Harita