Ağlarca Köyü Cami

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Osmanlı Dönemi
İlçe : Han
Mahalle : Ağlarca Köyü
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi : 1875

Genel Bilgiler

Köy içinde küçük kare planlı, cami duvarları ahşap hatıllı, moloz taştan yapılmıştır. Duvarlar içte ve dışte sıvalı ve boyalıdır. Ahaşap saçaklı, kırma çatısı Marsilya kiremit kaplı Köy camiidir.

Ayrıntılı Tanım

Köy içinde küçük kare planlı, cami duvarları ahşap hatıllı, moloz taştan yapılmıştır. Duvarlar içte ve dışta sıvalı ve boyalıdır. Ahşap saçaklı, kırma çatısı Marsilya kiremit kaplı Köy camiidir. Kuzeydeki son cemaat yeri doğu ve batıda duvarla kapatılmıştır. Bu mekanın düz, çıtalı, ahşap tavanını, ince ve silindir şeklinde ahşap dört direk taşımaktadır. Burasının zemini beton olup, kapı hizası yan kısımlara göre daha alçak tutulmuştur. Son cemaat yerinden harime, ahşap, iki kanatlı dikdörtgen formlu kapı ile girilmektedir. İbadet mekanının kuzeyinde ahşap kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Ahşap korkuluklu mahfelin tam ortasında, yarım daire şeklinde çıkma yapan müezzin köşkü vardır. Ve kuzeydoğu köşesi ahşap kafes ile kapatılmıştır. Kadınlar mahfeline harimden kuzeybatı köşede yer alan Harimde ahşap tavanı taşıyan dört ahşap direkten ikisi kadınlar mahfelini de taşımaktadır. Bu direkler kare şeklinde ve ahşap rengindedir. Güneydeki mihrap oldukça sade, düz yarım daire nişli ve yağlı boyalıdır. Ahşaptan yapılmış minber de sadedir ve batı taraftan duvara dayandığı için korkuluğu tak taraflıdır. Ahşap müezzin mahfeli güneydoğuda yer almaktadır. Sade bir şekilde yapılmış olup korkulukludur. Yapı doğu, batı ve güneyde dikdörtgen şeklinde ikişer adet pencere ve kuzeyde üstte yer alan küçük bir pencere ile aydınlatılmaktadır Pencereler, düz demir korkuluklu ve ahşap çerçevelidir. Caminin minaresi yoktur. Caminin kapısı üzerinde yer alan mermer levhada Latin harflerle 1875 tarihi yazılıdır. Giriş kapısı üzerinde eski yazılı bir pano yer almaktadır. Cami ibadete açıktır. Çatıdan akıntı yapmaktadır. Çatı haricinde durumu bakımlıdır.