Alaaddin Camisi ve Minaresi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Selçuklu
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : -
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Ayrıntılı Tanım

Alaaddin Parkı içerisinde yer alan caminin minare kaidesi üzerinde bulunan kitabede 1267/8 M. Yılında Cacaoğlu Nurettin tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Cami mihrap yönünde uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfili yer almaktadır. Son cemaat yeri iki katlıdır. Doğuda kadınlar mahfiline geçişi sağlayan merdivenler bulunmaktadır. Her cephede dikdörtgen formu pencereler bulunmaktadır. Camiye giriş basık kemerli bir kapıdan sağlanır. Mihrap yarım daire nişli ve sadedir. Kuzeydoğuda yer alan minare kaidesi kübik olup gövdesi tuğla malzemeden yapılmıştır ve tek şerefelidir.

Harita