Alçengel Camii (Şeyh Kuddisi Camii) Haziresi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Hicri 771
İlçe : İnönü
Mahalle : Alçengel Meydanı, Alçengel Camii Avlusu
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Alçengel Camii batı duvarı dışında üzerleri sonradan çimento harcı ile sıvanmış dört mezardan ibarettir.

Ayrıntılı Tanım

Caminin avlusunda yan yana dört mezardan ibaret hazire bulunmaktadır. Mezarlar çimento harcı ile sıvanarak onarılmış semerdim şeklinde uzun dikdörtgen basit mezarlardır. Sadece bir tanesinin baş ve ayakucunda mezar taşı vardır. Başucundaki mezar taşında Türkçe süslü harflerle “Şeyh Sayyid Kuddusi ve oğlu Murat Ahi ve Şürekası Ruhuna Fatiha, Vefat Tarihi: 575 Rumi, Tamiri:1958” yazılıdır. Cami avlusunun batı ucundaki Cami Şadırvanı GEEAYK 12.07.1980 gün ve A-2326 sayılı kararıyla tescillidir.

Harita