Üryan Baba Türbesi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : 16. yy başı
İlçe : Seyitgazi
Mahalle : Yazıdere Köyü
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi : 1511-1517

Genel Bilgiler

Seyitgazi Yazıdere Köyü kıyısındadır. Köy mezarlığının içinde Türbe ve bitişiğinde aşhaneden ibarettir. Mezarlığın çevresi taş duvarlarla çevrilmiştir.

Ayrıntılı Tanım

Kesme taştan yapılmış türbenin üstü kubbelidir. Sekizgen demir kapısı, yarım küresel kubbesi bulunur. Kubbeye tromplarla geçiş sağlanmıştır. İlk mekan içi sarı yaldız, siyah çivit mavisi renklerle süslemelidir. İki pencereli türbeye geçiş kapısının iki yanında birer niş bulunur. Türbe kısmıda sekizgen kubbe kasnağı mukarnaslıdır ve kubbe stilize motiflerle süslüdür. Türbede çamur harç ile yapılmış tek sanduka vardır.

Harita