Askerlik Şubesi Binası

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi :
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Yunus Emre Mahallesi
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, 302 ada, 18 parselin kuzeyindeki yapı eski askerlik şubesi binası olarak kullanılmıştır.

Ayrıntılı Tanım

Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, 302 ada, 18 parselin kuzeyindeki yapı kare planlı olup, yapının ön cephesinde kesme taş diğer cephelerinde ise kesme ve moloz taş malzeme karışık olarak kullanılmıştır. Ayrıca yer yer de harman tuğla malzeme ile onarımının yapıldığı anlaşılmaktadır. Köşe taşları ise kesme taştandır. Taşınmazın içindeki bölücü duvarların ise ahşap çatkı arası taş malzemeden yapıldığı tespit edilmiştir. Kırma çatılı üst örtüsünün Marsilya tipi kiremitle kaplı olduğunu düşündüğümüz taşınmazın, dikey dikdörtgen formlu pencereleri mevcuttur. Söz konusu pencerelerin söveleri kesme taştan yapılmış olup, pencerelerin üstünde harman tuğladan yapılmış sağır kemerler yer almaktadır. Taşınmaza giriş kuzey cephedeki yuvarlak kemerli, taş söveli ahşap çift kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Taşınmazın zemin ve birinci katlarının planı ortada bir sofa ve bu sofayı çevreleyen odalardan oluşmaktadır. Taşınmazın taban döşemeleri ahşap malzemeden olup, üst kata iki yandan çıkışlı barok tarzındaki merdivenlerle çıkış sağlanmaktadır. Söz konusu taşınmazın arka cephesine bitişik moloz taş ve tuğla malzemelerden yapılmış muhdes bir yapı yer almaktadır. Taşınmazın bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu gözlemlenmiştir.