Ayvalı Köyü Camii

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi :
İlçe : Günyüzü
Mahalle : Ayvalı Köyü Köy içi Mevkii
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Ayrıntılı Tanım

1940 ve 1953 yıllarında yapının büyük onarımlar geçirdiği anılaşılmaktadır. Yapı dikdörtgen planlı, tek mekanlı olup çamur ve taştan örme kargir şekinde inşa edilmiştir. Ayrıca ahşap çatılı, çatı dıştan çinko kaplı, kuzeybatı köşesinde tuğladan örme tek minareli inşa edilmiştir. Son cemaat yeri sonradan kapatılmış, caminin kuzeyindeki ön avluya beton şadırvan sonradan ilave edilmiştir. Yapı içte, ahşap süslemeli, boyalı mimber ve ahşap merdiven ile çıkılan yine ahşaptan yapılmış sonrdan ilave iki mahfil bulunmaktadır. Tavan süsleme unsuru olarak ufak bir kubbe ile 3 parça geometrik , ahşap içerikli boyalı süsleme bulunmaktadır.