Ata Camii

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : 20.yy
İlçe : Beylikova
Mahalle : -
Yapan : Mahalle Halkı
Yaptıran : Nazar Erşan, Mustafa Sarıkaya
Yapım Tarihi : 1966

Genel Bilgiler

Tek minareli cami 1966 yılında inşa edilmiştir.

Ayrıntılı Tanım

Caminin önünde sonradan ilave edilmiş ayakkabılık mahalli yer almaktadır. Ayakkabılık mahalli demir doğramadandır. Bu mekanın üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Ayakkabılık mekanından basık kemerli bir kapıdan harim mekanına girilmektedir. Kapının kapı kanatları demir doğramadandır. Harim kısmının üzeri kırlangıç tavanla örtülüdür. Kırlangıç tavan kontrplak kaplıdır. Harim mekanı güney, doğu, batı ve kuzey cephelerde ikişer pencere ile aydınlanmaktadır. Pencereler basık kemerlidir. Pencerelerin kemer kısımları dışa doğru çıkıntılıdır. Mihrap basit niş şeklindedir. Ahşap minberin özelliği yoktur. İçeride kuzeyde dört ahşap direğe oturan ahşap mahfil katı yer almaktadır. Mahfil katının altı kontrplak kaplıdır. Mahfile batı duvarına bitişik merdivenden çıkılmaktadır. Duvarlar içten ve dıştan sıvalıdır. Caminin batı duvarı yukardan aşağıya doğru çatlaktır. Caminin üzeri Marsilya kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülüdür. Caminin 1995 yılında yapılan minaresine 2006 yılında yıldırım düşmesi sonucunda, minare yıkılmış ve aynı yıl içerisinde betonarme olarak yenilenmiştir. Minareye düşen yıldırım minareye yakın kısımda ahşap çatıyı tahrip etmiştir.