Aşağı Çeşme

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : 19. yy
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Koltan Köyü
Yapan : -
Yaptıran : -
Yapım Tarihi : 1893

Genel Bilgiler

Köyün aşağı kısmında köy girişinde yer alan sivri kemerli çeşme yapısıdır.

Ayrıntılı Tanım

Çeşmenin duvarları yontu taşından örülmüştür. Çeşmenin yan duvarları, arka duvarı ve üstü sonradan traverten taş kaplanmıştır. Sivri bir kemere sahip çeşmenin kemer kısmında, tarih iki parçaya ayrılarak yazılmıştır. Çeşme bu tarihe göre Hicri 1315 (1897/98 M.) tarihinde inşa edilmiştir.Çeşme enine dikdörtgen planlıdır. Çeşme deposuz çeşme türüne girmektedir. Sivri kemerli niş içerisinde kitabe yer almaktadır. Sivri kemer iki yanda üzengilere oturmaktadır. Niş kısmının içerisinde kitabenin altında sivri kemerli tas koymaya yarayan küçük bir niş yer almaktadır. Bu nişin tas koymaya yarayan kısmı dışarı doğru çıkıntı yapmıştır. Alt kısmında lüle yer almaktadır. Çeşmenin suyu akmaktadır.Yalak kısmı betonarme olarak yenilenmiştir.