Alçengel Camii Şadırvanı

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Osmanlı Dönemi
İlçe : İnönü
Mahalle : Alçengel Meydanı, Alçengel Camii Avlusu
Yapan : -
Yaptıran : -
Yapım Tarihi : -

Genel Bilgiler

Tek mekanlı dörtgen yamuk planlı ahşap bir yapıdır.

Ayrıntılı Tanım

Tek mekanlı ahşap bir yapı olup, üzeri kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Üç cephesi dışa açık olup, bir cephesi kuzeyindeki binaya bitişiktir. Ön cephede beş kemerden doğu kenardaki kemer diğerlerinden geniş olup önünde ahşap korkuluklar vardır. Ortadaki iki kemerin arasında çift kanatlı demir kapı bulunmaktadır. Kemerlerin içi yivlidir. Girişin solunda duvara bitişik yuvarlak bir mermer sütun bulunmaktadır. Tek mekanlı yapının ortasında ongen planlı bir şadırvan yer almıştır. Tek mekanlı yapı doğudan bir kapı ve dört kemerle, batıdan ise dikdörtgen planlı beş pencere ile dışarıya açılır. Pencerelerin ve kemerlerin altında iç kısmında sekiler bulunmaktadır. Ayrıca iki kemeri birleştiren ahşap sütunların arasını ahşap korkuluklar birleştirmiştir. Tavan enine ve boyuna atılan ahşap kirişlerle yapılmıştır. Ortada kare kenarlarda üçgen şekiller oluşturulmuştur.

Harita