Arpa Ambarı ve Lojman

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi :
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : Yeni Sofça Köyü
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Arpa Ambarı ve Lojman, dikdörtgen planlı, tek katlı, ahşap kırma çatılıdır.

Ayrıntılı Tanım

Dikdörtgen planlı, tek katlı, Marsilya tipi kiremit kaplı ahşap kırma çatılı yapı moloz taş ile örülmüş olup üzeri sıvalıdır. Yapının arpa ambarı olarak kullanılan kısmına girişler kuzey cephede iki adet ahşap malzemeli çift kanatlı kapı ile lojman kısmına ise batı cephesinden tek kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Kuzey ve doğu cephesinin kesiştiği bölümde çatı bütün devam etmekte olup giriş kapısı geriye çekilerek oluşturulmuş alandan sağlanmaktadır. Arpa ambarı olarak kullanılan kısım tek hacimden oluşmakta olup ön cephesinde dört adet arka cephesinde altı adet pencere bulunmaktadır. Lojman kısmında ise giriş orta hole açılmakta olup; girişin sağ kısmında arka cepheye bakan iki oda ve odalarda birer adet, salonda ise ön cepheye bakan bir oda ve bir adet pencere bulunmaktadır. Yapının ön cephesinde toplam beş adet pencere bulunmakta olup ambar bölümdeki dört tanesi aynı tipte üç bölmeli yatay dikdörtgen lojman kısmındaki ise altı bölmeli ahşap malzemeli penceredir. Arka cephesinde ise sekiz adet pencere bulunmakta olup ambar bölümdeki altı tanesi aynı tipte üç bölmeli yatay dikdörtgen lojman kısmında ise bir adet tuvalet penceresi ile üstü sabit altı açılır iki kanatlı pencere bulunmaktadır. Lojman giriş kapısının olduğu batı cephesinde kapının sağında bir adet pencere bulunmaktadır. Lojman kısmında tavan bağdadi çıta üstü sıvalıdır.