Askeri Hava Hastanesi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi :
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : Kırmızı Toprak Mahallesi
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi : 1948

Genel Bilgiler

Taşınmaz Atatürk Caddesi, Taşköprü Caddesi, Yılmaz Sokak ve Ercan Sokak ile çevrelenmiş durumdadır. Atatürk Caddesi girişinde 23 albüm nolu havuzun hemen arkasından İdari Blok'a ulaşılmaktadır. 1947 yılında yapıldığı ifade edilen yapının idari bloğu iki katlı, hastane kısmı ise üç katlıdır.

Ayrıntılı Tanım

Kamusal Hizmet Bölgesi koruma Alanı'nda yer alan taşınmaz Atatürk Caddesi, Taşköprü Caddesi, Yılmaz Sokak ve Ercan Sokak ile çevrelenmiş durumdadır. Ana nizamiye girişi Atatürk Caddesi'nden, poliklinik girişi ise Ercan Sokak'tan sağlanmakta olup, her iki girişte de 1982 yılında inşa edilen Nizamiye Binası yer almaktadır. Atatürk Caddesi girişinde 23 albüm nolu havuzun hemen arkasından İdari Blok'a ulaşılmaktadır. 1947 yılında yapıldığı ifade edilen yapının idari bloğu iki katlı, hastane kısmı ise üç katlıdır. Mermer basamaklı geniş bir merdivenle ulaşılan sahanlığın üzeri kolonların desteklediği ve düşey pencerelerle vurgulanmış kısım örtmektedir. Bu kısmın sağ ve solunda birer adet balkon yer almaktadır. Üç kollu merdivenle üst kata çıkış sağlanmaktadır. İdari Blok'un arka tarafında Acil Bloğu, arkasında da Hastane yapısı yer almaktadır. Pencereler söveli olup, PVC malzeme ile yenilenmiştir. Marsilya tipi kiremitle örtülü kırma çatılıdır. Alanda 1947 yılında inşa edilen Hastane Binası'nın ana girişi önünde 1948 yılında inşa edilen Yangın Havuzu yer almaktadır. Buradan başlayarak saat yönünde devam edersek Taşköprü Caddesi'ne paralel konumlandırılmış yakın dönemde inşa edilen 20 nolu Tıbbı Atık ve Çöp Binası, 1956 yılında inşa edilen 06 albüm nolu Sera Binası, 2003 yılında inşa edilen 01 albüm nolu er Harekat Tesisi, 2000 yılında inşa edilen 13 albüm nolu İstihkam Binası yer almaktadır. Hastane'nin arkasında 1948 yılında inşa edilen 07 albüm nolu Jeneratör ve Trafo Binası, 1986 yılında inşa edilen Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM), 1947 yılında inşa edilen 08 albüm nolu Misafirhane ve Teshin Merkezi, 1956 yılında inşa edilen 9 albüm nolu İkmal Binası, 2006 yılında inşa edilen 14 albüm nolu Büfe, 1964 yılında inşa edilen 15 albüm nolu Su Motoru Binası, 1999 yılında inşa edilen 16 albüm noluHidrofor Binası, yapım yılı bilinmeyen 28 albüm nolu Tıbbi Gaz Binası ile 22 albüm nolu Yakıt Deposu yer almaktadır. Taşınmazın kuzeyinde ise 12 albüm nolu 1948 yılında inşa esilen Alkol Deposu, 2006 yılında inşa edilen 14 albüm nolu Büfe, 1956 yılında inşa edilen 05 albüm nolu Poliklinik Binası yer almaktadır. Havacılık Tıbbi Derneği'nin web sitesinde Türkiye Havacılık Tıbbının Tarihçesi başlığı altında Hava Hastanesi'ne ilişkin "…Havacıların muayenelerine ve havacılığa özel sağlık sorunlarına yönelik işlev yüklenmiş ülkemizdeki ilk kurum eskişehir Hava Hastanesidir. Bu hastanenin havacılık tarihimizde özel bir yeri vardır. … Bugünkü binasının temeli 1939 yılında atıldı; Hava Kuvvetleri Komutanları Korg. Muzaffer Göksenin ve Org. Zeki Doğan'ın ilgi ve destekleri ile inşaatı hızlandırılan ve bir milyon liraya mal olan Hava Hastanesi, 27 Ekim 1948 günü sade bir törenle hizmete girdi… Hastane uçak şeklindedir; burnu batıya yönelik olup, kanatları klinikler, kuyruk bölgesi idari bölüm ve başhekimlik yerlkeştirilmiştir. Hastanenin bu mimari özelliği, havacılık tıbbına hizmet motivasyonuyla ilgili olsa gerektir…" denilmektedir. (www.hvtd.org/htm/tarihçe.html)