Hanlar

HANLAR

Taş Han

Han dikdörtgen planlı alt kat tuğla üst kat badadi tekniğinde inşa edilmiştir. Zemin üzerine tek katlıdır. Giriş çift yönlü olup, batıdan, iki hafif sivri kemerin oluşturduğu ve karşlıklı iki dükkan arasında bulunan mekandır. Ortada geniş bir avlu ve çevresinde dükkanlardan oluşmaktadır. Üst kat planı alt kat planına uymaktadır. Üst kata geçiş tek merdivenle sağlanmaktadır. Yapının ön cephesinde, üst katta altı adet sivri kemerli pencere vardır. Pencereler altta yarıya kadar demir korkulukludur. Pencereler arasında ve köşelerde tuğladan gömme sahte ayaklar bulunmaktadır. Cephede zemin katta beş adet dükkan vardır. Dükkanların üzerinde birer tane daha küçük pencere vardır. Arka giriş tek katlı olup herhangi bir özelliği yoktur. Yapının mimari süslemesi sade olup harç sıvalıdır. Çatı kırma çatı olup oluklu kiremit döşelidir.

Seyitgazi Eski Han

IV. Murat tarafından yaptırılan Eski Han dikdörtgen planda kargir olarak tek katlı inşa edilmiştir. Halen ayakta kalan kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarları onarımla değiştirilmiş ve ayrıca çeşitli sıva ve badana ile kapatılmıştır. Ancak Seyitgazi Müftülüğü onarım sırasında giriş kemerlerinin üzerindeki sıvayı kazıyarak kemer kesme taşlarını açığa çıkarmıştır. Eski Han dış görünüşüyle kesinlikle tanınmayacak şekildedir.

Sivrihisar Eski Han

Geç Osmanlı Dönemi’nde yapılmış, zemin kat üstü bir katlı, avlulu bir ahşap yolcu hanıdır. Unkapanı Caddesi'nin alt ucundadır. Yapının aksında bulunan çift kanatlı ahşap han kapısı vasıtası ile yapıya doğrudan sokaktan girilir. Ahşap karkas tuğla dolgu tekniğinde inşa edilmiştir. Marsilya tipi kiremit kaplama kırma çatı ile örtülüdür. Zemin katta caddeye bakan dükkanlar yer alır.