Türk Süsleme Sanatlarından Tezhip Sanatı

Türk Süsleme Sanatlarından Tezhip Sanatı

Tezhip Sanatı; el yazması eserlerin, Han-ü Hat levhaların altın ve boya ile yapılan kenar süslemeleri sanatıdır. Tezhibin ana teması süslemedir. Deseni oluşturan motifler tamamen matematiksel bir düzen içinde çizilmiş geometrik şekiller üzerine yerleştirilir. Motifler daima simetrik olarak düzenlenir. Tezhip sanatında genellikle doğadan esinlenerek oluşturulan zengin motif örneklerinin kullanıldığı görülür.

İşlendiği şekle göre halkar, tahrirli halkar, tahrirsiz halkar, renkli halkar, renksiz halkar ve şükufe gibi adları vardır. İşlendikleri yere göre de; secde gülü, hizip gülü, başlık, sure başı, durak ve tığ gibi isimler alırlar.

Eskişehir’de Tezhip Sanatı

Geleneksel İslam sanatlarından biri olan tezhip sanatı, Eskişehir Kurşunlu Külliyesi içinde bulunan ve Kanuni Dönemi’nde Mevlevi Dergahı olarak kullanılan El Sanatları Çarşısı’nda yaşatılmaya devam etmektedir.