Ahiler Köyü Mağarası

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Ahiler Köyü
Kurul Adı : EKTVKBK EKVKBK
Karar No : 2515 382
Karar Tarihi : 21.02.2008 23.02.2012

Genel Bilgiler

Ahiler Köyü’nün yaklaşık 800 m kuzeybatısında yer almaktadır. Mağara kayalık tepenin yaklaşık 100 m aşağısındadır ve güney yamacında 10 m mesafe ile güneye bakan iki girişi vardır. Sağ tarafta kalan girişi yaklaşık 40 cm yüksekliğinde ve 200 cm genişliğindedir. Girişten içeriye doğru 50 cm yüksekliğinde, 200 cm genişliğinde devam eden koridor 20 m sonra sağa ve sola iki kola ayrılmaktadır. Sağa devam eden koridor ileride bir galeriye açılmakta ve üç kola ayrılmaktadır. Girişten sonra sola ayrılan kolda derinlemesine devam eden yarık tespit edilmiştir. Teknik donanım ve teknik bilgi eksikliğinden dolayı mağarada daha fazla inceleme yapılamamıştır. Mağaranın giriş kısmında ve yamaçta Roma-Bizans Dönemine tarihlendirilebilecek seramikler tespit edilmiştir. İlimizde az sayıda görülen doğal oluşum örneklerinden olan mağaranın Roma-Bizans dönemlerinde yerleşim görmüş olduğu düşünülmektedir.

Şimdiki Durumu

Ahiler Köyünden kuzeye doğru çıkan stabilize yoldan ulaşımı vardır.