Alıca Höyük

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Alpu
Mahalle : Dereköy Köyü
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 762
Karar Tarihi : 27.08.2012

Genel Bilgiler

Alpu İlçesi, Dereköy Köyü’nün yaklaşık 2.5 km güneyinde, Söğütçük Köyü’nün 2.1 km kuzeydoğusunda, Özdenk Köyü’nün 2.7 km kuzeybatısında, Ahmet Dede pınarının 400 m güneyinde Alıca mevkiinde yer almaktadır. Dağlık bir arazide yer alan höyük 100 m çapında ve 7 m yüksekliğindedir. Höyüğün güney yamacında doğu-batı doğrultulu, derin ve geniş bir kaçak kazı çukuru görülmüştür. Kaçak kazı çukurunda ve yüzeyde yapılan incelemede çok sayıda İlk Tunç Çağı'na ait seramik parçaları tespit edilmiş ve ayrıca kulbu kırık bir kase bulunmuştur. Kaçak kazı sonucunda açığa çıkan kesitte kültür tabakaları çok net görülmektedir.

Şimdiki Durumu

Dereköy Köyü'nden Ahmet Dede pınarına giden tarla yolundan ulaşım sağlanmaktadır.