Ambarlar Höyük

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Beylikova
Mahalle : -
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 1330
Karar Tarihi : 06.03.2013

Genel Bilgiler

İlimiz, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Köyü'nün, 350 m yaklaşık güneydoğusunda, Aşağıdudaş Köyü'nün 400 m güneybatısında, Doğanolu-Aşağıdudaş Köy yolunun güney bitişinde, Doğanoğlu Deresinin kuzey bitişiğinde, ambarlar mevkii olarak adlandırılan alanda, tarımsal faaliyetler nedeni ile koruna gelmiş yüksekliği yaklaşık 3 m'yi bulan yayvan bir höyüktür. Höyük üzerinde 50 cm çapında muhtemelen Sarnıç olarak kullanılmış yapı girişi görülmüştür, ayrıca Höyük üzerinde kaçak kazı çukurları görülmektedir. Yüzeyde çeşitli tip ve formlarda Roma dönemine tarihlendirilen seramik parçaları bulunmaktadır.

Şimdiki Durumu

Doüanoğlu - Aşağıdudaş yolunun güney bitişiğinde