Ağılsırtı Antik Yerleşimi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Beylikova
Mahalle : -
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 1863
Karar Tarihi : 09.10.2013

Genel Bilgiler

Ağılsırtı Antik Yerleşimi; Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Köyü, Aşağı Doğanoğlu Mahallesi'nin, 3.5 km kuzeyinde, Ağaçhisar Köyü'nün 4.5 km güneydoğusunda, Ağılsırtı mevkiinde yer almaktadır. Eski bir ağılın kuzey bitişiğinde yer alan yaklaşık 2-2.5 m yüksekliğinde ve 15- 20 m çapında bir tepe üzerinde açılan kaçak kazı çukurunda olasılıkla Geç Roma Dönemine ait büyük bir yapı tahrip edilmiştir. Kaçak kazı çukurunun içerisinde ve etrafa dağıtılmış atık toprağında Geç Roma Dönemine ait çok sayıda pişmiş toprak levha parçası, yapıya ait kalker ve mermerden yapılmış kesme blok taşlar, sütun parçaları, sütun kaideleri, yazıtlı-yazıtsız mimari parça, düz ve girlandlı adak stelleri görülmüştür. Kazı çukurunun güney ve kuzeydoğu kesitinde yapının kalker kesme taştan yapılmış duvarları net olarak izlenebilmektedir. Özellikle güney kesitteki duvarda duvarın doğu yüzünün harç ile sıvandığı kuzey yüzünün ise boyalı olduğu (fresk?) tespit edilmiştir. Kazı yapılan alanın özellikle batı ve güneyinde olmak üzere yüzeyde bazıları temel seviyesinde plan veren çok sayıda taş öbekleri dikkat çekmiştir. Ayrıca alanda farklı noktalarda ve uzaklıkta yaklaşık 1.00x1.00 m ölçülerinde şekilsiz yerel taşların orta kısımlarının oyulduğu görülmüş olup söz konusu bu taşların kaide olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Tespit edilen yerleşimin yaklaşık 2 km²’lik bir alanda dağılım gösterdiği anlaşılmıştır.

Şimdiki Durumu

Ağaçhisar Köyü orman yolundan ulaşım sağlanabilmektedir.