Ballıkaya Roma Dönemi Kaya Yerleşimi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Tepebaşı
Mahalle : Eşenler Köyü
Kurul Adı : EKTVKBK
Karar No : 2568
Karar Tarihi : 18.03.2008

Genel Bilgiler

İlimiz, Merkez, Eşenkara Köyü’nün yaklaşık 1,75 km güneybatısında, Kızılinler Köyü’nün yaklaşık 3 km güneyinde Porsuk Nehri’nin 100 m kuzeyinde, Emirdüzü mevkiinde, Porsuk Vadisi içinde doğuya bakan kayalık alanda, doğuya bakan yamaçlarda Roma dönemine tarihlendirilebilecek çok sayıda sığınak, niş ve kayaya oyulmuş galerilerden oluşmuş bir yerleşimdir. Vadiye hakim olan kayalık alan da sığınaklar, nişler, sığınakların bazılarının içinde sekiler ve farklı büyüklükte nişler ve yine kayaya oyulmuş büyük galeriler vardır. Galerilerin bazılarında kayaya oyulmuş geçişler açılarak çoklu mekanlar yaratılmış ve yaşam alanları oluşturulmuştur. Sığınak ve galerilerin bazılarının içlerinde kesintisiz devam eden sekiler yapılmıştır. Ön cephesi oval şekilde oyulan sığınaklardan sağlam olanları köylüler tarafından ahşap kapı ile kapatılmış olup barınma amaçlı, diğer sığınaklar ise ağıl ve depo olarak kullanılmaktadır.

Şimdiki Durumu

Kızılinler köyünden ulaşım sağlanabilir.