Akpınar Höyük

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : Akpınar Mahallesi
Kurul Adı : EKTVKBK
Karar No : 4130
Karar Tarihi : 28.04.2010

Genel Bilgiler

Akpınar Höyük; İlimiz, Odunpazarı İlçesi, Akpınar Mahallesi’nde, Eskişehir Cezaevi’nin yaklaşık 550 m güneyinde, Eskişehir - Seyitgazi asfalt yolunun 300 m doğusunda, 4 m yüksekliğinde yayvan bir höyüktür. Yapılan incelemede; höyüğün üzerinde ve çevresindeki tarlalarda İTÇ ve Roma Dönemi’ne ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Höyüğün etrafında yoğun yapılaşma dikkat çekmektedir.

Şimdiki Durumu

Akpınar Mahallesi içinde yer almaktadır.