Akyurt Höyük

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Mahmudiye
Mahalle : Akyurt Köyü
Kurul Adı : GEEAYK
Karar No : A- 2498
Karar Tarihi : 15.11.1980

Genel Bilgiler

Akyurt Höyük; İlimiz, Mahmudiye İlçesi, Akyurt Köyü’ nün 500 m. güneydoğusunda, Akyurt- Fahriye Köyü asfalt yolunun güney bitişiğinde, Sarısu Bataklığının 250 m. kuzeyinde, Yeşiloba Tepesi Mevkii’ nde düz bir alanda yer almakta olup 190 m. çapında ve 5 m. yüksekliğinde bir höyüktür. Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ nun 15.11.1980 tarih ve A- 2498 sayılı kararı ile tescil edilen Akyurt Höyük’ te yapılan yüzey incelemesinde; II. Binyıl ve Klasik Dönemlere ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Höyük, 1994 yılında bölgede yüzey araştırması yapan Prof. Dr. Turan EFE tarafından ziyaret edilmiştir.

Şimdiki Durumu

Akyurt Köyü' nün doğu bitişiğinde yer almaktadır.