Karakaya Kayalıkları Antik Yerleşimi ve Nekropolü

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik ve Doğal Sit alanı
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Kaymaz Beldesi, Karakaya Köyü
Kurul Adı : KKTVKK/EKTVKBK (Sit Sınırı)
Karar No : 1146/3178
Karar Tarihi : 10.10.1991 - 10.11.2008

Genel Bilgiler

Köy civarında yapılan incelemelerde, Köyün kuzeybatı, batı ve güney yönünü çevreleyen kuzeybatı, güneydoğu uzantılı granit kaya silsilesi içinde Tunç Çağı’na, Frig, Roma, Bizans Dönemlerine ait çok sayıda seramik parçasına rastlanılmıştır. y: 348604.359, x: 4375601.314 koordinatlarında yaklaşık 10 m yüksekliğinde kaya cephesinin düz yüzeyinde girişi yaklaşık kare formunda olasılıkla Frig Dönemi’ne ait bir mezar tespit edilmiştir. Bu mezarın 160 m güneyinde y: 348602.178, x: 4375407.157 koordinatlarında kapı söveleri korunmuş kale girişi tespit edilmiştir. Kale olduğunu düşündüğümüz orta kısmı kısmen düz olan alanın etrafını saran kayaların bazılarının üzerinde değişik boyutlarda yan yana açılmış dairevi formda oyuklar tespit edilmiştir. Tespit edilen kalenin ve kaya mezarının yaklaşık 500 m kuzeyinde, y: 348475.217, x: 4376125.058 koordinatlarında, kuzeye bakan kaya kütlesinin düz olan cephesinde yerden yaklaşık 4 m yüksekliğinde, kare formlu girişi olan, tespit edilen diğer kaya mezarı ile aynı karakteristik özellikte bir kaya mezarı daha tespit edilmiştir. Karakaya Köyü’nün kuzeybatısında, kaya silsilesinin kuzeydoğusunda, Bağlık mevkiinde antik dönemde bağcılık ile ilişkilendirilebilecek teraslar görülmüştür. Söz konusu terasların kuzeyinde yüzeyde in situ olarak temel kalıntıları bulunmaktadır. Bağlık alanın yaklaşık 150 m kuzeyinde, blok taşlarının dik olarak konulmasıyla oluşturulmuş çok sayıda mezardan oluşan Roma Dönemi’ne tarihlendirilebilecek nekropol alanı bulunmaktadır. Ayrıca yüzeyde Roma, Bizans Dönemi’ne ait çok sayıda seramik parçasına rastlanılmıştır. Dikdörtgene yakın formda olan mezar taşlarından bazılarının kısa üst kenarları oyulmuştur. Kare formlu, içi oyulmuş, alt yüzeyi tamamen toprağa gömülmüş sadece üst kısmı toprak üstünde olan işlenmiş taş bir parça ve köyün hemen kuzeyinde Bağlık mevkiinde temel kalıntısı olabileceğini düşündüğümüz mimari bloklara rastlanılmıştır.

Şimdiki Durumu

Eskişehir- Ankara karayolu üzerinden Kaymaz Beldesini 1 km. geçtikten sonra sola sapan yoldan ulaşım sağlanmaktadır.