Adalar Mevkii Nekropolü

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Mihalgazi
Mahalle : Alpagut Beldesi
Kurul Adı : EKTVKBK
Karar No : 3350
Karar Tarihi : 20.01.2009

Genel Bilgiler

Alpagut Beldesi - Çayköy karayolunun 2.89 km’sinde, Sakarya Nehri’nin 320 m batısında, yolun batı bitişiğinde yer alan yamaçta bulunmaktadır. Arazide çok sayıda kaçak kazı çukuru vardır. Çukurlardan bir tanesi yaklaşık 1,5 m genişliğinde, 8 m derinliğinde açılmıştır. Çukurların etrafında pişmiş toprak levhalar ve başka bir kaçak kazı çukurunun etrafında ise insan kemik parçaları mevcuttur. Kaçak kazı ile ortaya çıkartılan iki adet tonozlu mezarın bir tanesi tahrip edilmiş olup diğeri ise kısmen korunmuştur. Tahrip edilen tonozlu mezarın bir ayağının 50x80 cm’lik kısmı korunmuştur. Korunan diğer tonozlu mezar yaklaşık 1,50 m yüksekliğinde, 2 m uzunluğunda ve 80 cm genişliğindedir. Tonoz yöresel, şekilsiz taşlardan harç ile örülmüş olup taşların arasında pişmiş toprak levhalar kullanılmıştır. Tonozun alt kısmında 1 m uzunluğunda, 50 cm yüksekliğinde korunmuş bir duvar mevcuttur. Söz konusu mezarların Geç Roma - Bizans Döneminde kullanıldığı düşünülmektedir.

Şimdiki Durumu

Mezarlar oldukça tahrip edilmiştir. Alpagut- Çayköy yolundan ulaşım sağlanmaktadır.