Aktepe Bizans Kalesi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Günyüzü
Mahalle : Merkez
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 854
Karar Tarihi : 26.09.2012

Genel Bilgiler

Aktepe Bizans Kalesi; Günyüzü İlçesi’nin 3 km kuzeydoğusunda, Yazır Köyü’nden Günyüzü İlçesi’ne giden asfalt yolun 200 m batısında Aktepe Mevkii’nde doğal tepelik alanda yer almaktadır. Yapılan incelemede; tepenin üst kısmında, altında yapı olduğu düşünülen yükseltiler dikkat çekmiştir. Söz konusu yükseltilerin etrafında yapılan kaçak kazılarda açığa çıkan Bizans Dönemine ait seramik parçaları ve kısmen korunmuş taş temel dizileri gözlenmektedir. Ovaya hakim tepenin, coğrafi konumu, taş temel dizileri ve seramiklerin yoğun olmaması alanın kale olarak kullanıldığını göstermektedir.

Şimdiki Durumu

Günyüzü İlçesi'ne ulaşan asfalt yoldan ulaşım sağlanabilmektedir.