Ali Dede Höyük

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Alpu
Mahalle : Merkez
Kurul Adı : GEEAYK EKVKBK
Karar No : A-2498 856
Karar Tarihi : 15.11.1980 26.09.2012

Genel Bilgiler

Ali Dede Höyük; Alpu İlçesi merkezinde yer almaktadır. Osmanlı Döneminde ve yakın zamana kadar mezarlık olarak kullanılan höyüğün etrafı duvarlar ile çevrili olup etekleri modern yerleşim görmüştür. Yapılan incelemede; höyük üstünde İTÇ ve Roma Dönemine ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca Roma Dönemine ait mermer kabartma kartal figürlü mezar steli, mimari bloklar, sütun parçaları ve çörten gibi buluntular görülmüştür. Höyüğün üstünde, inşaatı yakın zamanda izinsiz olarak başlayan ve kaba inşaat halinde olan dikdörtgen planlı bir yapı tespit edilmiştir.

Şimdiki Durumu

Alpu İlçe Merkezinde yer almaktadır.