Arıkaya Kale Yerleşimi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Alpu
Mahalle : Arıkaya Köyü
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 1166
Karar Tarihi : 10.01.2013

Genel Bilgiler

Alpu İlçesi, Arıkaya Köyü’nün kuzey bitişiğindeki kayalık alanda yer almaktadır. Yapılan incelemede; etrafa hakim doğal kayalık tepe üzerine kurulan yerleşimde Bizans dönemine ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Kalede, kayalar doğal sur duvarları işlevini görmüş, kayaların geçit verdiği yerde ise taşlarla destek yapılarak kale duvarı devam ettirilmiştir. Kalenin güney yamacındaki kaçak kazı çukurunda taş temel ve seramik parçaları görülmüştür.

Şimdiki Durumu

Arıkaya Köyü'nden ulaşım sağlanmaktadır.