Akkaya Yamaç Yerleşimi ve Kaya Mezarı

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Beylikova
Mahalle : Okçu Köyü
Kurul Adı :
Karar No :
Karar Tarihi :

Genel Bilgiler

Akkaya Mevkii Yamaç Yerleşimi ve Kaya Mezarı; Beylikova İlçesi, Okçu Köyü’nün 5.9 km kuzeyinde, Okçu-İmikler Köyü stabilize yolunun 200 m batısında, Okçu Deresi’nin batı bitişiğinde yer almaktadır. Kayalık bir tepenin kuzey yamaçlarında Frig ve Roma Dönemine ait seramik parçaları görülmüştür. Yamacın zirveye yakın bir noktasında tabandan yaklaşık 2 m yükseklikte kareye yakın dikdörtgen formunda girişi olan, doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlı olasılıkla Frig Dönemine ait bir kaya mezarı tespit edilmiştir. Beşik çatılı kaya mezarında, kuzey ve güney yöndeki duvarlara bitişik ana kayaya oyulmuş iki adet seki bulunmaktadır. Tespit edilen bu kaya mezarı; Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.08.2012 tarih ve 776 sayılı kararı ile tescil edilen “Beylikova İlçesi, Halilbağı Köyü, Kadınana Tepesi Frig Kaya Nekropolü, 26.09.2012 tarih ve 878 sayılı karar ile tescil edilen Sivrihisar ilçesi, Karaburhan Köyü, Özlerinağılı ve 26.09.2012 tarih ve 879 sayılı karar ile tescil edilen Habip Pınarı Kaya Mezarları ile konum, form ve işçilik açısından benzerlik göstermektedir.

Şimdiki Durumu

Okçu Köyü'nden Akkaya Mevkii'ne giden yoldan ulaşım sağlanabilmektedir.