Akpınar Nekropolü

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Tekören Köyü
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 1231
Karar Tarihi : 01.02.2013

Genel Bilgiler

Akpınar Nekropolü; Sivrihisar İlçesi, Tekören Köyü’nün 450 m güneyinde, Tekören-İstiklalbağı asfalt yolunun 100 m doğusunda, Akpınar deresinin oluşturduğu vadinin batı yamacında yer almaktadır. Yapılan incelemede; vadi içindeki kayalık alanda dikdörtgen girişi olan Roma Dönemi’ne ait bir kaya mezarı görülmüştür. Kaya mezarının doğusunda ve güneyinde kaçak kazılar ile açığa çıkarılan dört mezar daha tespit edilmiştir. Tespit edilen mezarlardan bir tanesi ana kayaya oyulmuş ve üzeri yassı kapak taşı ile kapatılmıştır. Diğer mezarlarda ise toprağa gömü yapılmış ve üzerleri yine yassı kapak taşları ile kapatılmıştır. Akpınar Nekropolü’nün yaklaşık 700 m kuzeydoğusunda, Tekören Arkeolojik Siti bulunmaktadır

Şimdiki Durumu

Tekören - İstiklalbağı Köyü asfalt yolundan ulaşım sağlanabilmektedir.