Ambarderesi Antik Yerleşimi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Seyitgazi
Mahalle : Üçsaray Köyü
Kurul Adı : EKTVKBK EKTVKBK
Karar No : 4427 4506
Karar Tarihi : 26.08.2010 20.10.2010

Genel Bilgiler

Ambarderesi Antik Yerleşimi, İlimiz, Seyitgazi İlçesi, Üçsaray Köyü’nün 3 km batısında, Beşsaray Köyü’nün yaklaşık 5 km kuzeybatısında, sık çam ormanı içerisinde dik bir arazide volkanik tüf kayalık alanda yer almaktadır. Alanda yapılan incelemede volkanik tüf kayalara bloklarına oyulmuş mekanlar tespit edilmiştir. Kaya mekanlarından ilki kaya bloğunun kuzey yönünde, yaklaşık 2 m yükseklikte dikdörtgen girişe sahip, girişin üzerinde Frig kaya fasadlarında görülen kabartma üçgen alınlıklı ve tek odalı düz tavanlıdır. Oda içerisinde biri küçük iki niş ve vadiye bakan batı yönde pencere bulunmaktadır. Kayaya oyulan bu mekan gözetleme kulesi olarak kullanılmış olabilir. Kaya bloğunun batı yüzünde zemin seviyesinde ise yan yana açılmış iki mekan daha vardır. Mekanların içi stucco ile kaplı olup birinde derin bir niş bulunmaktadır. Ayrıca mekanların önünde yoğun miktarda taş yığını gözlenmiştir. Ambarderesi Yerleşimi 2004 yılında bölgede yüzey araştırmaları yapan Doç.Dr. Taciser SİVAS ve Yrd. Doç Dr. Hakan SİVAS tarafından tespit edilmiştir.

Şimdiki Durumu

Üçsaray Köyünün batısındaki orman yolundan ulaşım sağlanmaktadır.