Altınini Antik yerleşimi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Günyüzü
Mahalle : Yazır Köyü
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 872
Karar Tarihi : 26.09.2012

Genel Bilgiler

Altınini Antik Yerleşimi; Günyüzü İlçesi, Yazır Köyü’ün 1.1 km güneydoğusunda, Yazır Köyü’nden Günyüzü İlçesi’ne ulaşan asfalt yolun 500 m güneybatısında Altınini Mevkii’nde yer almaktadır. Yapılan incelemede; tarım yapılan tarla vasıflı alanda Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait profil veren seramik ve tuğla parçaları tespit edilmiştir. Yerleşimin 1.1 km doğusunda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 06.02.1982 tarih ve A-3339 sayılı kararı ile tescil edilen “Acıbaşı Tümülüsü”, 1.5 km güneydoğusunda ise tescil çalışmaları devam eden “Aktepe Bizans Kalesi” yer almaktadır.

Şimdiki Durumu

Yazır Köyünden Altınini Mevkiine giden tarla yolundan ulaşım sağlanabilmektedir.