Anadol Höyük

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Tepebaşı
Mahalle : Yörükakçayır Köyü
Kurul Adı : EKVKBK
Karar No : 1274
Karar Tarihi : 13.02.2013

Genel Bilgiler

Anadol Höyük; Tepebaşı İlçesi, Yörükakçayır Köyü’nün batı, Yörükakçayır köy yolunun kuzey bitişiğinde yer almaktadır. Yaklaşık 90 m çapında ve 5 m yüksekliğinde olan höyükte yapılan incelemede; İTÇ’ye, Frig, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Höyük üzerinde ve etrafında, höyükteki yapı kalıntılarına ait olduğu düşünülen taşlardan duvarlar örülmüştür. Höyüğün güney yamacı selden dolayı akmış ve güney yamaçta kesit oluşmuştur. Seramikler özellikle güney yamaçta yoğunluk göstermektedir.

Şimdiki Durumu

Yörükakçayır Köyü'nden ulaşım sağlanmaktadır.