Akçaağız Mevkii Roma Yerleşimi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Seyitgazi
Mahalle : Beşsaray Köyü
Kurul Adı : EKTVKBK
Karar No : 4300
Karar Tarihi : 23.06.2010

Genel Bilgiler

Akçaağız Mevkii Roma Yerleşimi; İlimiz, Seyitgazi İlçesi, Beşsaray Köyü’nün 5 km güneybatısında, Göknebi Köyü’nün 4 km batısında, Kızlarkayası Tepesi ile Akçağız Tepesi arasında yer almaktadır. Yapılan incelemede; Çayır deresinin oluşturduğu alçak vadinin kuzey ve güney yamaçlarında hafif engebeli arazide çok sayıda irili ufaklı taş yığınları, Roma Dönemi’ne ait seramik parçaları ve Kızlarkayası Tepesi’nin güney eteğinde kalker taşlardan örülmüş yaklaşık dikdörtgen planlı bir yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Bu yapı kalıntısının yaklaşık 250 m güneyinde işlenmemiş lokal taşlardan oluşan mezarları ile bir nekropol alanı tespit edilmiştir.

Şimdiki Durumu

Göknebi- İdrisyayla Köyü orman yolundan ulaşım sağlanmaktadır.