Bebek Kuklası

" />

Bebek Kuklası

       El Kuklası, Parmak Kuklası, Odun Gaymesi, Tabut Oyunu, Tabut Kuklası, Bebek  Oyunu, Kırka Belediyesi Zeybek Ekibi

Hamdi KÜÇÜK, Selami ÜNLÜCE, Ziya KARA ve bu ustaların yenilerde yetiştirdiği  kişilerdir.

               Tabut ya da benzeri bir sandık içerisine gizlice giren birinci oyuncu, parmaklarına   geçirdiği  bebek  gibi  giydirilmiş  tahta  kaşıkları  kukla biçiminde  kullanarak ikinci oyuncunun sözlü olarak yönlendirmesiyle ve müzik eşliğinde oynatır.

               Oyun,  bir  oynatıcı ve bir de  yardımcısından  oluşan  iki  kişiyle yapılır. Hazırlık sırasında seyircilerden gizlenmek ön koşuldur. Yardımcı  önce oyun alanına, izleyicilerin ortasına büyükçe bir masa getirip koyar. Dü z tahtalardan yapılan bir sedye yatırılan oynatıcının  üzerine  büyük ve kalınca bir örtü (battaniye olabilir), yüzüne de bir tülbent  örter.  Oynatıcı  tülbent  sayesinde hem  izleyicilere  görünmeyecek,  hem  de  onları  rahatça  görebilecektir. Oynatıcının  ellerinin üç orta  parmağına  birer  kız  ve erkek  plastik  bebek  başı yerleştirerek  dirseklerine  kadar  uzanan  elbiseler giydirir. Her iki  elinin serçe ve  baş  parmaklarına  sıkıca iki kaşık bağlar. Böylelikle oynatıcı, dirseklerine  kadar kollarını  kaldırdığında  bir kız ve bir erkek  kukla elde etmiş olur.

Bütün  bu  işlemler  bittikten  sonra, oynatıcı  sedyeyle  bir ölü  gibi  getirilerek  oyun   alanındaki  masanın üzerine yatırılır. Yardımcı masanın yanına yakın bir yerde durarak oyunu başlatır. Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi ve civarı ile ağırlıklı olarak Kırka Beldesi’nde görülmektedir.

-Unsuru uygulayanların çoğaltılması ve tanıtılması amacıyla belirli günlerde yerel   uygulayıcılar tarafından halka sunulması

-Üniversite öğrencilerine periyodik zamanlarda seminerler düzenlenmesi

-Üniversitelerin tiyatro bölümlerinde  geleneksel tiyatro kapsamında ele alınmasının   sağlanması unsurun korunmasına katkıda bulunacaktır.

-Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi

        -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi 

        (HAMER)

      -Unsur, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   Halkbilim ve Araştırma  ve Uygulama  Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları  Merkezi  işbirliği ile kayıt altına alınmıştır.

      -Anadolu Üniversitesi Alan Araştırması Çalışması, 1982

      -TRT Yöremizden Yurdumuzdan Programı, 1992

            -Anadolu Üniversitesi TVA “Yaşamın İçinden Ekinci Programı Bebek Oyunu” Çekimleri Yönetmenler: Yrd.Doç. Özden ÖZDEMİR – Öğr.Gör. Enise YANGIN

         -Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırma Merkezi 2004 Yılı Bölge Araştırması

      -16-17-18 Aralık 2005 Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma  

       Uluslararası Sempozyumu

KOÇKAR, M. Tekin

Eskişehir Halkbilim Ürünleri  s.55-58

Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No:146

Eskişehir, 1999

BARAZ, Nesrin

Eskişehir’in Halkbilimsel Değerleri – II  s.301-313

Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1256

                Eskişehir, 2000

       16-17-18  Aralık 2005 Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma  

       Uluslararası Sempozyumu


 

Somut Olmayan Kültür Envanteri