Azhvala Şenlikleri

" />

-   Unsurun Adı: Azhvala  Şenliği

¨   Unsurun Bilinen Diğer Adları:  --

     Somut Olmayan Kültürel Miras Alanı/Alanları: Sözlü gelenek, gösteri sanatları, halk dansları, toplumsal ritüeller, şölenler geleneksel yemekler, el sanatları

¨   Unsuru Uygulayan Grup, Topluluk ve Kişiler: Adige ve Abhazlar (Çerkezler)

                ¨   Unsurun Kısa Tanımı : Abhazca “en büyük akraba topluluğu” anlamına gelen Azhvala, dünyanın Çeşitli bölgelerine  bu arada Türkiye’de de dağılmış Çerkezlerin biraraya  gelerek kültürel gelişmelerini sürdürmeye çalıştıkları bir şölendir.

                 ¨ Unsurun İldeki Coğrafi Dağılımı (İlçe/Köy):

                   Eskişehir ve yöresindeki 39 Adige-Abhaz köyünde ve il merkezinde yaşayan Çerkezleri kapsar.

                 - Unsurun Korunmasına Yönelik Olarak Önerilen Koruma Önlemleri:

          İl kez  1997 yılında Azhvala sayesinde Çerkezlere ait yukarıda sayılan  kültürel  miraslarının belgelenmesi, araştırılması, muhafaza ve korunması, geliştirilmesi, değişik kültürel mirasların canlandırılması ve  yeni kuşaklara aktarılmasına çalışılmaktadır. 

          -Konu İle İlgili İlde Bulunan Kurum/Kuruluşlar (Üniversitelerin İlgili Bölümleri, Araştırma Merkezi,   Enstitü, Sivil Toplum Kuruluşları)

    Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

                 -Unsur İle İlgili Bugüne Kadar İlde Yapılmış Faaliyetler:

      24 Ağustos 1997’ den günümüze kadar Eskişehir ili  Musaözü köyünde 16 kez gerçekleştirilmiş,  çevre illerde yaşayan Çerkezlerinde katılımı sağlanmıştır. 

Somut Olmayan Kültür Envanteri